Suszenie trocin to proces, który wykonywany jest z wykorzystaniem różnych technologii. Zakupu tych urządzeń dokonują producenci pelletu. Suszona na pomocą specjalistycznych urządzeń biomasa cechuje się wysoką kalorycznością i dobrą jakością. Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedz się, jakie wyróżniamy rodzaje suszarni do trocin.

Suszarnia do trocin – rodzaje

  • suszarnie bębnowe – wykorzystywane są do suszenia materiałów sypkich. Jest to rozwiązanie polegające na pośrednim albo bezpośrednim podgrzewaniem biomasy. Należy pamiętać, że za wysoka temperatura doprowadzić może do utwardzenia się trocin. Zahamuje to uwalnianie ligniny;
  • suszarnie taśmowe – ciepłe powietrze nadmuchiwane jest z dołu bądź z góry. Zaletą tych suszarni jest możliwość wydłużenia drogi suszenia, dzięki czemu wzrasta jakość suszonego surowca;
  • suszarnie wymiennikowe – działania na zasadzie bezpośredniego kontaktu surowca z powierzchnią grzewczą. Transport surowca w tym urządzeniu realizowany jest mechanicznie.

Na jakie parametry zwracać uwagę podczas zakupu suszarni do trocin?

Decydując się na zakup suszarni do biomasy, pod uwagę powinniśmy wziąć takie parametry jak:

  • wydajność nominalna suszarni przy suszeniu trociny lub innych biomas o wilgotności początkowej 45-50% i końcowej 15%
  • moc cieplna pieca
  • ilość odparowanej wody kg/h
  • maksymalna temperatura powietrza suszącego na wejściu bębna
  • średnie zużycie opału (węgiel kamienny, brykiet, gaz ziemny, olej opałowy)
  • masa suszarni wraz z izolacją szamotową

Naturalny i mechaniczny proces suszenia biomasy

Proces suszenia biomasy może następować w sposób naturalny. Jednak jest to znacznie bardziej czasochłonne, a uzyskany surowiec, może nie być tak dobrej jakości, jak w przypadku materiału suszonego za pomocą suszarni. Wilgotność surowca – wpływa na niego rodzaj surowca, termin zbioru, obróbka wstępna oraz okres i sposób magazynowania. Aby uzyskać pellet wysokiej jakości i kaloryczności, to warto dokonać zakupu profesjonalnego sprzętu – suszarni do biomasy.