W każdym gospodarstwie wytwarzana jest masa odpadów.  Ich pozbycie się jest często problematyczne. Folie, sznurki, agro włókniny – jak się ich pozbyć? Czy jest to kosztowne?

Odpady rolnicze i narastający problem

Z roku na rok śmieci w gospodarstwach rolniczych przybywa. Nie ma miejsca, aby się ich szybko i skutecznie pozbyć. Obecnie rolnicy na własną rękę muszą szukać rozwiązań, aby pozbyć się zalegających odpadów. Za wytwórcę odpadów uznawana jest każda osoba, której działalność powoduje powstawanie odpadów oraz każdy, kto przeprowadza ich wstępną obróbkę.

Odpady komunalne – czym są?

Odpady komunalne to odpady produkowane przez mieszkańców. Nie należą jednak o nich odpady z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, sieci kanalizacyjnych czy odpadów budowlanych. Dlatego też odbiór odpadów rolniczych organizowany jest przez te jednostki na własną rękę i na własny koszt. Niestety, ale ceny za usługę często przewyższają możliwości tych podmiotów i śmieci składowane są w gospodarstwach.

Odbiór odpadów rolniczych

Co robić z odpadami z działalności rolniczej?

Odpady, które pochodzą z działalności rolniczej, do których zaliczamy środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, Agro włókniny, skrzynki, opony ciągnikowe, przepracowane oleje silnikowe, akumulatory, resztki roślin z upraw i inne odpady muszą zostać przekazane prywatnym podmiotom. Konieczne jest zawarcie umowy między rolnikiem a firmą, która zajmuje się odbiorem odpadów. Firma taka musi posiadać odpowiednie zezwolenia i uprawnienia, a każda gmina powinna posiadać informacje o takim przedsiębiorstwie.

Odpady rolnicze, w tym nawozy czy opryski są bardzo toksyczne i często szkodliwe dla zdrowia człowieka, dlatego też powinny być przetrzymywane  w odpowiednim miejscu, które jest odpowiednio zabezpieczone nie tylko przed dziećmi czy innymi ludźmi, ale również przed zwierzętami. Na rynku powstaje coraz więcej firm, które zajmują się odbiorem folii rolniczej i odpadów rolniczych i poprodukcyjnych. Warto znaleźć takie przedsiębiorstwo