W życiu każdego człowieka może zdarzyć się sytuacja, w której będzie potrzebował pomocy komornika. Komornik Gdynia to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym i wykonuje postanowienia sądu w sprawach cywilnych. W tym artykule wyjaśnimy, jaka jest relacja między komornikiem a sądem rejonowym, a także odpowiemy na pytanie, gdzie można znaleźć komornika.

Komornik a sąd rejonowy

Każdy komornik jest przydzielony do określonego rejonu, który obejmuje jeden lub kilka sądów rejonowych. Komornik działa przy sądzie rejonowym, ale nie jest jego pracownikiem. Jest on niezależnym organem władzy państwowej, podlegającym jedynie ministrowi sprawiedliwości.

Gdzie szukać komornika?

Jeśli potrzebujesz pomocy komornika, możesz go znaleźć na kilka sposobów:

  • lista komorników – na stronie internetowej każdego sądu rejonowego znajduje się lista komorników, którzy działają przy danym sądzie. Lista zawiera dane kontaktowe komorników, takie jak adres, numer telefonu i adres email;
  • wyszukiwarka komorników – na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej można skorzystać z wyszukiwarki komorników. Wyszukiwarka pozwala na znalezienie komornika na podstawie jego nazwiska, adresu lub rejonu działania,
  • informacja w sądzie rejonowym – informację o tym, który komornik jest właściwy dla danej sprawy, można uzyskać w biurze podawczym, które posiada każdy sąd rejonowy Gdynia.
Sąd rejonowy Gdynia

Kiedy komornik Gdynia może pomóc?

Komornik może pomóc w różnych sytuacjach, m.in.:

  • windykacja należności – komornik może pomóc w odzyskaniu długu, jeśli dłużnik nie spłaca go dobrowolnie,
  • Eksmisja – komornik może przeprowadzić eksmisję, jeśli osoba zajmująca lokal nie ma do niego tytułu prawnego,
  • zajęcie komornicze – komornik może zająć majątek dłużnika, aby spłacić jego zobowiązania.

Komornik Gdynia to niezależny organ władzy państwowej, który działa przy sądzie rejonowym. Możesz go znaleźć na liście komorników na stronie internetowej sądu rejonowego lub za pomocą wyszukiwarki komorników na stronie Krajowej Rady Komorniczej. Komornik może pomóc w różnych sytuacjach, m.in. w windykacji należności, eksmisji i zajęciu komorniczym.